Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen Stichting Nationale Commissie [...] (NCDO) beleidsterrein Ontwikkelingssamenwerking vanaf 1996

Geldend van 13-01-2011 t/m heden

Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen Stichting Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling (NCDO) beleidsterrein Ontwikkelingssamenwerking vanaf 1996

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

De Raad voor Cultuur gehoord (advies van de Raad voor Cultuur van 28 oktober 2010, nr. bca-2010.05961/2);

Besluit:

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 20 december 2010

De

staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
namens deze:

de algemene rijksarchivaris,

M.J. Berendse

Terug naar begin van de pagina