Subsidiebesluit particuliere justitiële jeugdinrichtingen

Geldend van 20-03-2013 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Hoofdstuk 3

Informatie geldend op 20-03-2013

Regelgeving die op dit hoofdstuk is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit hoofdstuk

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit hoofdstuk

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit hoofdstuk deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina