Besluit vaststelling subsidieplafond subsidiëring Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006(Internationaal Strafhof)

[Regeling vervallen per 23-08-2011.]
Geldend van 07-01-2011 t/m 22-08-2011

Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken van 6 december 2010, nr. DVF/PJ-423/10, tot vaststelling van het subsidieplafond voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006

Artikel 1

[Vervallen per 23-08-2011]

Voor subsidieverlening op grond van artikel 2.4 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 in het kader van de versterking en ondersteuning van het werk van het Internationaal Strafhof geldt voor de periode van de inwerktreding van dit besluit tot en met 31 december 2011 een subsidieplafond van € 0,−.

Artikel 2

[Vervallen per 23-08-2011]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2012.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Buitenlandse Zaken,
namens deze,

De Directeur Generaal Politieke Zaken,

P. de Gooijer

Terug naar begin van de pagina