Besluit vaststelling taakomschrijving staatssecretaris van Buitenlandse Zaken

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-02-2017.]
Geldend van 01-02-2011 t/m heden

Besluit van de minister van Buitenlandse Zaken van 2 november 2010 tot vaststelling van de taakomschrijving van de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, prof. Dr. B. Knapen

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Overwegende dat bij koninklijk besluit van 14 oktober 2010, KB 10.002850, dr. H.P.M. Knapen is benoemd tot staatssecretaris van Buitenlandse Zaken.

Gelet op artikel 46, tweede lid, van de Grondwet en artikel 3 van de Wet van 25 januari 1951, houdende nadere voorzieningen in verband met de uitvoering van ambten van minister zonder portefeuille en van staatssecretaris (Stb.24);

Besluit:

Artikel 1

Bij het Nederlandse buitenlands beleid, waaronder ontwikkelingssamenwerking en Europese zaken, zal sprake zijn van geïntegreerde besluitvorming onder eindverantwoordelijkheid van de minister van Buitenlandse Zaken, waarbij de inzet op de verschillende beleidsterreinen door deze wordt gecoördineerd.

De staatssecretaris, genoemd: staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, is binnen de grenzen van het door de minister vastgestelde beleid in het bijzonder belast met aangelegenheden betreffende:

  • a. De coördinatie van het regeringsbeleid met betrekking tot de Europese Unie met uitzondering van de voorbereiding van de Europese Raad;

  • b. De bilaterale onderwerpen voor zover deze raken aan het Europees beleid van de regering;

  • c. Het Europa-gerelateerde deel van de begroting van Buitenlandse Zaken;

  • d. Het in overleg met de minister en de minister-president vertegenwoordigen van Nederland in de Raad voor Algemene Zaken voor wat betreft diens coördinerende taken;

  • e. Ontwikkelingssamenwerking en de OS-coherentie;

  • f. De coördinatie van de ODA-middelen;

  • g. en andere aangelegenheden waarvan behartiging door de minister aan hem wordt toevertrouwd.

Artikel 2

De staatssecretaris voert in de contacten, die hij bij de behartiging van de onder a. tot en met g. genoemde aangelegenheden met buitenlanders heeft, de titel: minister voor Europese Zaken en Internationale Samenwerking.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

minister

van Buitenlandse Zaken,

U. Rosenthal

Terug naar begin van de pagina