Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten

Geraadpleegd op 22-02-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2022.
Geldend van 01-01-2022 t/m 30-06-2022

Wetstechnische informatie voor hoofdstuk5/artikel5:1b

Informatie geldend op 01-01-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2022)

Opmerking

Door Stb. 2010/79 is de citeertitel gewijzigd per 1 maart 2012 (Stb. 2012/80).
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Nieuw 18-06-2015
samen met
18-12-2019
Stb. 2015, 242
samen met
Stb. 2019, 500
Inwtr. 1

Opmerkingen

  1. Treedt in werking op het tijdstip waarop artikel 8 van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 bij Koninklijk Besluit wordt ingetrokken op grond van artikel III van de Wet werk en zekerheid.1)
Naar boven