Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten

Geraadpleegd op 22-04-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2022.
Geldend van 01-01-2022 t/m 30-06-2022

Annuleren

Wetstechnische informatie voor Paragraaf 2

Informatie geldend op 01-01-2022

Regelgeving die op deze paragraaf is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze paragraaf

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze paragraaf

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar deze paragraaf deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor deze paragraaf

(geldig op 01-01-2022)

Opmerking

Door Stb. 2010/79 is de citeertitel gewijzigd per 1 maart 2012 (Stb. 2012/80).
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-03-2012 Nieuw 22-02-2012 Stb. 2012, 79 22-02-2012 Stb. 2012, 80

Annuleren

Naar boven