Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten

Geraadpleegd op 24-04-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2022.
Geldend van 01-01-2022 t/m 30-06-2022

Wetstechnische informatie voor Artikel 3:3

Informatie geldend op 01-01-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten
    Artikelen: 3:4, 3:5, 3:6, 5:1

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2022)

Opmerking

Door Stb. 2010/79 is de citeertitel gewijzigd per 1 maart 2012 (Stb. 2012/80).
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2022 Wijziging 13-12-2021 Stb. 2021, 629 13-12-2021 Stb. 2021, 629
Wijziging 19-02-2021 Stb. 2021, 115 19-02-2021 Stb. 2021, 115
01-07-2015 Wijziging 18-06-2015 Stb. 2015, 242 18-06-2015 Stb. 2015, 242
Wijziging 28-01-2015 Stb. 2015, 43 04-05-2015 Stb. 2015, 173
01-01-2013 Wijziging 02-08-2012 Stb. 2012, 362 12-07-2012 Stb. 2012, 329 Inwtr. 1
01-03-2012 Nieuw 22-02-2012 Stb. 2012, 79 22-02-2012 Stb. 2012, 80

Opmerkingen

  1. Treedt in werking op het tijdstip waarop artikel I van de Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd in werking treedt.1)
Naar boven