Aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten AWBZ 2011

[Regeling materieel uitgewerkt per 31-12-2012.]
Geldend van 31-12-2010 t/m heden

Aanwijzing van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 14 december 2010, nr. Z/F-3038646, tot aanwijzing van de besteedbare middelen ter dekking van de beheerskosten AWBZ 2011 (Aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten AWBZ 2011)

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 4.3 van het Besluit Wfsv;

Besluit:

Artikel 1

De besteedbare middelen ter dekking van de voor de uitvoering van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten te maken beheerskosten bedragen voor het jaar 2011 € 206,484 miljoen.

Artikel 2

Deze aanwijzing treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt, indien de dagtekening van de Staatscourant waarin de aanwijzing is geplaatst, is gelegen na 12 december 2010, terug tot en met 13 december 2010.

Artikel 3

Deze aanwijzing wordt aangehaald als: Aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten AWBZ 2011.

Deze aanwijzing zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner

Terug naar begin van de pagina