Bijstellingsregeling accijns, motorrijtuigenbelasting en belastingen op milieugrondslag 2011

Geldend van 01-01-2011 t/m heden

Bijstellingsregeling accijns, motorrijtuigenbelasting en belastingen op milieugrondslag 2011

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 23 december 2010

De

Staatssecretaris

van Financiën,

F.H.H. Weekers

Terug naar begin van de pagina