Negentigprocentsregeling buitenlandse belastingplichtigen BES

Geldend van 01-01-2011 t/m heden

Negentigprocentsregeling buitenlandse belastingplichtigen BES

Artikel 2

Personen die niet in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius of Saba wonen en wiens zuiver inkomen geheel of nagenoeg geheel is onderworpen aan de heffing ingevolge de Wet inkomstenbelasting BES of de Wet loonbelasting BES worden op hun schriftelijk verzoek aan de inspecteur als binnenlands belastingplichtig beschouwd voor de toepassing van de artikelen 16, 16A en 24 van de Wet inkomstenbelasting BES en de hiermee overeenstemmende bepalingen van de Wet loonbelasting BES, de Wet Algemene Ouderdomsverzekering BES en de Wet Algemene Weduwen en Wezenverzekering BES.

Artikel 3

De inspecteur beslist bij voor bezwaar vatbare beschikking op het in artikel 2 bedoelde schriftelijke verzoek.

Artikel 4

Deze regeling kan worden aangehaald als: Negentigprocentsregeling buitenlandse belastingplichtigen BES.

Terug naar begin van de pagina