Besluit taakverdeling tussen de Minister en Staatssecretaris OCW

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-02-2017.]
[Regeling vervallen per 01-01-2013.]
Geldend van 01-02-2011 t/m 31-12-2012

Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 15 oktober 2010, nr. WJZ/242788, houdende de taakverdeling tussen de Minister en de Staatsecretaris van OCW

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 46, tweede lid, van de Grondwet en artikel 3 van de Wet van 25 januari 1951 (Stb. 1951, 24) houdende nadere voorzieningen in verband met de invoering van de ambten van minister zonder portefeuille en van staatssecretaris;

Mede gelet op het Koninklijk Besluit van 14 oktober 2010, nr. 10.002852, waarbij de heer drs. H. Zijlstra is benoemd tot Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

Onder intrekking van het besluit van 25 februari 2010, nr. WJZ/2010/193144, houdende de taakverdeling Minister en Staatssecretaris OCW (Stcrt. 2010, 3406, van 8 maart 2010) en het besluit van 7 juli 2006, nr. WJZ/2006/26500, houdende de taakverdeling Minister en Staatssecretaris OCW (Stcrt. 2006, 156, van 14 augustus 2006);

Besluit:

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de heer drs. H. Zijlstra, is binnen de grenzen van het door de minister vastgestelde beleid in het bijzonder belast met de behandeling van aangelegenheden die op het terrein liggen van:

  • het hoger onderwijs (h.b.o. en w.o.), incl. studiefinanciering;

  • wetenschap en kennis;

  • een leven lang leren;

  • cultuur;

  • de erfgoedinspectie;

  • het lerarenbeleid, de lerarenopleidingen, arbeidsvoorwaarden onderwijspersoneel en de professionalisering van de onderwijsgevenden in het kader van het beleid passend onderwijs.

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap kan voorts met andere door de minister aan te wijzen onderwerpen worden belast.

Dit besluit zal worden geplaatst in de Staatscourant.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

J. M. van Bijsterveldt-Vliegenthart

Terug naar begin van de pagina