Besluit vaststelling taakomschrijving Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-02-2017.]
Geldend van 01-02-2011 t/m heden

Besluit van de Minister van Infrastructuur en Milieu van 15 oktober 2010, nr. VenW/BSK-2010/167916, tot vaststelling van de taakomschrijving van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

Gelet op artikel 3 van de wet van 25 januari 1951, Stb. 24, houdende nadere voorzieningen in verband met de invoering van ambten van minister zonder portefeuille en van staatssecretaris;

Gezien het Koninklijk Besluit van 14 oktober 2010, nr. 10.002849;

Besluit:

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu is, binnen de grenzen van het door de minister vastgestelde beleid, meer in het bijzonder belast met de behandeling van de aangelegenheden betreffende het beleid, de uitvoering en de handhaving betreffende:

  • 1. Milieu;

  • 2. Luchtvaart;

  • 3. Water;

  • 4. Het Koninklijk Nederlands Meteorologische Instituut;

  • 5. Onderwerpen die van geval tot geval door de minister worden aangewezen.

De

Minister

van Infrastructuur en Milieu,

M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

Terug naar begin van de pagina