Besluit vaststelling taakomschrijving Staatssecretaris van Financiën

[Regeling materieel uitgewerkt per 30-12-2016.]
Geldend van 30-12-2010 t/m heden

Besluit van de Minister van Financiën van 22 oktober 2010, nr. BJZ 2010-390M, tot vaststelling van de taakomschrijving van de Staatssecretaris van Financiën

De Minister van Financiën,

Gelet op artikel 46, tweede lid van de Grondwet en artikel 3 van de Wet van 25 januari 1951 (Stb. 24), houdende nadere voorzieningen in verband met de invoering van de ambten van minister zonder portefeuille en van staatssecretaris;

Mede gelet op het Koninklijk besluit waarbij mr. drs. F.H.H. Weekers is benoemd tot Staatssecretaris van Financiën;

Besluit:

Artikel 1

De taak van Staatssecretaris van Financiën wordt als volgt vastgesteld:

De Staatssecretaris is binnen de grenzen van het door de Minister vastgestelde beleid meer in het bijzonder belast met:

  • a) de fiscale aangelegenheden en alle aangelegenheden de Belastingdienst betreffende;

  • b) de aangelegenheden betreffende de financiële verhoudingen tussen het Rijk en de decentrale overheden;

  • c) de aangelegenheden betreffende de Nationale Stichting tot Exploitatie van Casinospelen in Nederland en de Stichting Exploitatie Nederlandse Staatsloterij;

  • d) alle aangelegenheden betreffende het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf (RVOB);

  • e) alle aangelegenheden betreffende Domeinen Roerende Zaken.

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 14 oktober 2010.

De

Minister

van Financiën,

J.C. de Jager

Terug naar begin van de pagina