Besluit opheffing Landelijk Platform voor de beroepen in het onderwijs

[Regeling vervallen per 23-01-2014.]
Geldend van 01-01-2011 t/m 22-01-2014

Besluit van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 16 december 2010, nr. DL/254435, houdende de opheffing van het Landelijk Platform voor de beroepen in het onderwijs

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Besluit:

Artikel I

[Vervallen per 23-01-2014]

Het Landelijk Platform voor beroepen in het onderwijs wordt opgeheven.

Artikel II

[Vervallen per 23-01-2014]

Het Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 1 maart 2005 houdende instelling van het Landelijk Platform voor de beroepen in het onderwijs (Stcrt. 2005, 99) wordt ingetrokken.

Artikel III

[Vervallen per 23-01-2014]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2011. Indien de Staatscourant waar deze regeling in wordt geplaatst verschijnt na 31 december 2010, dan treedt deze regeling in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2011.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

H. Zijlstra

Terug naar begin van de pagina