Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden Strijdkrachten in Nederlands Nieuw-Guinea van het Ministerie van Defensie, 1950–1962

Geldend van 29-12-2010 t/m heden

Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden Strijdkrachten in Nederlands Nieuw-Guinea van het Ministerie van Defensie, 1950–1962

De Minister van Defensie,

Gelet op artikel 15, lid 1, onder a, van de Archiefwet 1995, artikel 10 van het Archiefbesluit 1995 en het advies van het Nationaal Archief;

Besluit:

Artikel 1

Met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer zijn de inventarisnummers, zijn de inventarisnummers, genoemd in de eerste kolom, van het archief van de Strijdkrachten in Nederlands Nieuw-Guinea van het Ministerie van Defensie, 1950–1962, beperkt openbaar tot 1 januari van het jaar, genoemd in de tweede kolom.

Inventarisnummers:

Beperkt openbaar tot 1 januari:

79

2035

207

2035

224

2025

225

2030

226

2030

228

2030

229

2030

230

2030

231

2030

232

2030

233

2025

234

2030

235

2030

236

2030

237

2030

238

2030

239

2030

240

2030

241

2030

242

2030

243

2030

333

2025

436

2025

439

2035

443

2025

444

2025

445

2025

448

2035

449

2025

451

2025

452

2025

454

2025

461

2035

462

2035

463

2035

466

2035

489

2025

561

2025

580

2025

712

2025

760

2025

761

2025

761

2025

763

2025

764

2025

765

2025

766

2025

767

2025

768

2025

769

2025

770

2025

871

2035

872

2035

999

2035

1000

2035

1001

2035

1002

2035

1003

2035

1004

2035

1005

2035

1006

2035

1007

2035

1008

2035

1090

2035

1126

2035

1142

2025

1344

2035

1345

2035

1346

2035

1346

2035

1347

2035

1366

2035

1368

2035

1535

2035

1536

2035

2031

2025

2062

2035

2063

2035

Artikel 2

Raadpleging of gebruik van de archiefbescheiden geborgen onder de inventarisnummers genoemd in artikel 1 is, tot verval van de beperking op de openbaarheid, slechts mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de directeur van het Nationaal Archief. De directeur van het Nationaal Archief kan aan zijn toestemming voorwaarden verbinden.

Artikel 3

Het vervaardigen van reproducties van documenten, geborgen onder de inventarisnummers genoemd in artikel 1 is, tot verval van de beperking op de openbaarheid slechts mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de directeur van het Nationaal Archief. De directeur van het Nationaal Archief kan aan zijn toestemming voorwaarden verbinden.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit wordt als bijlage gevoegd bij de ‘Verklaring van Overbrenging van het archief van de Strijdkrachten in Nederlands Nieuw-Guinea van het Ministerie van Defensie, 1950–1962’.

Den Haag, 14 december 2010

De

Minister

van Defensie,
voor deze:

Secretaris-generaal,

A.H.C. Annink

Terug naar begin van de pagina