Wijziging Subsidieplafond Nederlands Fonds voor de Film voor kalenderjaar 2011

Geldend van 27-12-2010 t/m heden

Wijziging Subsidieplafond Nederlands Fonds voor de Film voor kalenderjaar 2011

Het bestuur van de Stichting Nederlands Fonds voor de Film,

Gelet op artikel 10, vierde lid, van de Wet op het specifiek cultuurbeleid;

Besluit:

Het totale subsidieplafond in het kalenderjaar 2011 van het Nederlands Fonds voor de film is 35 miljoen euro voor activiteiten.

Voor de deelregeling buitenlandse arthousefilm geldt voor het kalenderjaar 2011 een subsidieplafond van 310.000 euro.

Voor de deelregeling Suppletieregeling geldt voor het kalenderjaar 2011 een subsidieplafond van 11.750.000 euro.

Doreen Boonekamp,

Directeur/bestuurder,

Nederlands Fonds voor de Film.
Terug naar begin van de pagina