Besluit vaststelling subsidieplafond Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Subsidieplafond Cultuur en ontwikkeling 2011)

[Regeling vervallen per 01-01-2012.]
Geldend van 28-12-2010 t/m 31-12-2011

Besluit van de Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken van 10 december 2010, nr. ICE- 555/2010, tot vaststelling van een subsidieplafond op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Subsidieplafond Cultuur en ontwikkeling 2011)

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2012]

Voor subsidieverlening op grond van de artikelen 8.1 en 8.3 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 in het kader van cultuur en ontwikkeling geldt voor de periode 1 januari 2011 tot en met 31 december 2011 een subsidieplafond van € 0,–.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2012]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het geplaatst wordt en vervalt met ingang van 1 januari 2012.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Buitenlandse Zaken,
namens deze:

de Directeur-Generaal Internationale Samenwerking,

J.M.G. Brandt

Terug naar begin van de pagina