Besluit verhoging bedragen kindgebonden budget

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2013.]
[Regeling vervallen per 01-01-2013.]
Geldend van 01-01-2011 t/m 31-12-2012

Besluit van 3 december 2010, houdende de vaststelling van de verhoging van de bedragen, genoemd in artikel 2, tweede lid, van de Wet op het kindgebonden budget (Besluit verhoging bedragen kindgebonden budget)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 1 november 2010, nr. IVV/LZW/10/20113, gedaan mede namens de Staatssecretaris van Financiën;

Gelet op artikel 3, tweede lid, van de Wet op het Kindgebonden budget;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 17 november 2010, No. W12.10.0506/III);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 29 november 2010, nr. IVV/LZW/20101/23073, uitgebracht mede namens de Staatssecretaris van Financiën;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1. Extra verhoging bedragen kindgebonden budget

[Vervallen per 01-01-2013]

De bedragen, genoemd in artikel 2, tweede lid, van de Wet op het kindgebonden budget worden als volgt verhoogd:

  • a. het in onderdeel b genoemde bedrag van € 1322,– tot € 1466,–;

  • b. het in onderdeel c genoemde bedrag van € 1505,– tot € 1826,–;

  • c. het in onderdeel d en e genoemde bedrag van € 1611,– tot € 2110,–;

  • d. het in onderdeel e genoemde bedrag van € 51,– tot € 189,–.

Artikel 2. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-01-2013]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2011.

Artikel 3. Citeertitel

[Vervallen per 01-01-2013]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit verhoging bedragen kindgebonden budget.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 3 december 2010

Beatrix

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ,

H. G. J. Kamp

De Staatssecretaris van Financiën,

F. H. H. Weekers

Uitgegeven de vierentwintigste december 2010

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten

Terug naar begin van de pagina