Regeling eenmalige aanpassing bedragen en vaststelling tegemoetkomingen sociale verzekeringen BES

Geldend van 01-01-2011 t/m heden

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 14 december 2010, nr. IVV/FB/2010/24130 tot eenmalige aanpassing van de bedragen en vaststelling van de tegemoetkomingen van de sociale verzekeringen BES

Artikel 1. Wet algemene ouderdomsverzekering BES

  • 1 [Red: Wijzigt de Wet algemene ouderdomsverzekering BES.]

  • 2 [Red: Wijzigt de Wet algemene ouderdomsverzekering BES.]

  • 3 [Red: Wijzigt de Wet algemene ouderdomsverzekering BES.]

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 14 december 2010

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

H.G.J. Kamp

Terug naar begin van de pagina