Regeling vaststelling premiepercentages sociale verzekeringen 2011 BES en vaststelling maximum dagloon Wet ziekteverzekering BES

Geldend van 01-01-2011 t/m heden

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 14 december 2010, nr. IVV/FB/2010/24129, tot de vaststelling van de premiepercentages werknemersverzekeringen en volksverzekeringen voor de BES en het maximum dagloon voor de Wet ziekteverzekering BES

Artikel 6. Vaststelling maximum dagloon Wet ziekteverzekering BES

Het bedrag, bedoeld in artikel 5, tweede lid, van de Wet ziekteverzekering BES wordt:

  • a. voor de werknemer voor wie een zesdaagse werkweek geldt vastgesteld op USD 93,48;

  • b. voor de werknemer voor wie een vijfdaagse werkweek of een werkweek van minder dan vijf dagen geldt vastgesteld op USD 112,18.

Artikel 7. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling premiepercentages sociale verzekeringen 2011 BES en vaststelling maximum dagloon Wet ziekteverzekering BES.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 14 december 2010

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

H.G.J. Kamp

Terug naar begin van de pagina