Besluit vaststelling normbedrag en bedrag van het voorschot van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2013.]
[Regeling vervallen per 01-01-2013.]
Geldend van 01-01-2011 t/m 31-12-2012

Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 14 december 2010, nr. 5679542/10, houdende vaststelling van het normbedrag en het bedrag van het voorschot van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelet op artikel 35, tweede en vierde lid van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000;

Besluit:

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 14 december 2010

De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,
namens deze:

de directeur Rechtsbestel,

J.J. Stam

Terug naar begin van de pagina