Regeling vakantiedagen funderend onderwijs BES

[Regeling vervallen per 30-04-2013.]
Geldend van 10-10-2010 t/m 29-04-2013

Ministeriële Regeling van de 6de januari 2009 ter uitvoering van artikel 9, zesde lid, van de Wet primair onderwijs BES

Artikel 1

[Vervallen per 30-04-2013]

 • 1 Het totale aantal vakantiedagen bedraagt, met inbegrip van de feestdagen, genoemd in het tweede lid, 61 schooldagen per jaar.

 • 2 De in het eerste lid bedoelde feestdagen zijn:

  • de nieuwjaarsdag;

  • de dag vallende na de in het desbetreffende eilandgebied gehouden Carnavalsoptocht;

  • de Goede Vrijdag;

  • de christelijke tweede Paasdag;

  • de Hemelvaartsdag;

  • de dag waarop de verjaardag van de Koningin officieel wordt gevierd;

  • de dag waarop de dag van de Arbeid officieel wordt gevierd;

  • de datum 15 december (‘de Koninkrijksdag dan wel Dia di Reino dan wel Kingdom Day’);

  • de eerste en tweede Kerstdag;

  • de datum 6 september voor wat betreft het eilandgebied Bonaire;

  • de datum 2 juli voor wat betreft het eilandgebied Curaçao;

  • de datum 11 november voor wat betreft het eilandgebied Sint Maarten;

  • de datum 16 november voor wat betreft het eilandgebied Sint Eustatius;

  • de eerste vrijdag in de maand december voor wat betreft het eilandgebied Saba.

Artikel 2

[Vervallen per 30-04-2013]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vakantiedagen funderend onderwijs BES.

Terug naar begin van de pagina