Besluit vaststelling subsidieplafond subsidiëring Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006

[Regeling vervallen per 08-06-2011.]
Geldend van 22-12-2010 t/m 07-06-2011

Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken van 6 december 2010, nr. DVF/SE-336/10, tot vaststelling van het subsidieplafond voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006

Artikel 1

[Vervallen per 08-06-2011]

Voor subsidieverlening op grond van de artikelen 9.3 en 9.4 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 in het kader van het Model Verenigde Naties geldt voor de periode van 1 januari 2011 tot en met 31 december 2011 een subsidieplafond van € 0,–.

Artikel 2

[Vervallen per 08-06-2011]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2012.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Buitenlandse Zaken,
namens deze:

de Directeur Generaal Internationale Samenwerking,

J.M.G. Brandt

Terug naar begin van de pagina