Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen Nederlands Fonds voor de Podiumkunsten+ vanaf 2007

[Regeling vervallen per 09-11-2014.]
Geldend van 23-12-2010 t/m 08-11-2014

Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen Nederlands Fonds voor de Podiumkunsten+ vanaf 2007

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

De Raad voor Cultuur gehoord (advies van de Raad voor Cultuur van 11 oktober 2010, nr. bca 2010.05919/2);

Besluit:

Artikel 2

[Vervallen per 09-11-2014]

De selectielijsten voor de neerslag van de handelingen van het Fonds voor de Amateurkunst en Podiumkunsten en voorgangers, het Fonds voor Podiumprogrammering en Marketing en het Fonds voor de Scheppende Toonkunst op het beleidsterrein Kunsten over de periode vanaf 1945 (vastgesteld bij beschikking van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, nrs. C/S&A/07/1032, C/S&A/07/1033 en C/S&A/07/1045, alle d.d. 19-4-2007 en gepubliceerd in de Staatscourant nr. 101 d.d. 30-5-2007) worden vanaf 2007 ingetrokken.

Artikel 3

[Vervallen per 09-11-2014]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 14 december 2010

De

staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze:
De

algemene rijksarchivaris,

M.J. Berendse

Selectielijst

[Vervallen per 09-11-2014]

[Red: Gepubliceerd op www.archief.nl.]

Terug naar begin van de pagina