Regeling Tarief Uitleen 11-01

Geldend van 21-12-2010 t/m heden

Regeling Tarief Uitleen 11-01

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa),

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg)

gegeven de inhoud van:

de Beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven extramurale zorg 2011, met nummer CA-300-459.

en gelet op:

artikel 35 en artikel 52, vijfde lid, Wmg

besloten:

dat rechtsgeldig

door:

zorgaanbieders als bedoeld in artikel 1, onderdeel c, onder 1 en 2 van de Wmg, die zijn toegelaten voor de functie Uitleen van verpleegartikelen als omschreven in het Besluit zorgaanspraken AWBZ.

Vanaf 1 januari 2011 tot 1 januari 2012

Tarief uitlening Uitleen verpleegartikelen in rekening mag worden gebracht.

Het tarief is te downloaden van de website www.nza.nl

Terug naar begin van de pagina