Besluit vaststelling vergoeding voorzitters en leden Adviescommissie valorisatieprogramma

Geldend van 01-01-2017 t/m heden

Besluit houdende vaststelling van een vergoeding voor de voorzitter en leden van de Adviescommissie valorisatieprogramma

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

Gelet op artikel 2, eerste lid, van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies;

Besluit:

Enig artikel

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,
namens deze:

R. M. Bergkamp,

directeur-generaal van Ondernemen en Innovatie.

Terug naar begin van de pagina