Regeling aanwijzing kaarten vervoer van gehandicapten in verband met gebruik trottoir [...] door gehandicapte bestuurders van bijzondere snorfietsen

Geldend van 01-01-2011 t/m heden

Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu tot aanwijzing van kaarten ten behoeve van het vervoer van gehandicapten in verband met het gebruik van het trottoir en het voetpad door gehandicapte bestuurders van bijzondere snorfietsen

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

Gelet op artikel 5, vijfde en zesde lid, van het RVV 1990;

Besluit:

Artikel 1

Kaarten ten behoeve van het vervoer van gehandicapten als bedoeld in artikel 5, vijfde en zesde lid, van het RVV 1990 zijn:

  • a. de OV-Begeleiderskaart;

  • b. de Valyspas; en

  • c. de WMO-pas.

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking op het tijdstip waarop de wet van 30 september 2010 tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de aanwijzing van bromfietsen waarvoor geen Europese typegoedkeuring is vereist teneinde de toelating van bijzondere bromfietsen tot het verkeer te vereenvoudigen en van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 in verband met het herstel van enkele onvolkomenheden (Stb. 744) in werking treedt.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Infrastructuur en Milieu,

M. H. Schultz van Haegen

Terug naar begin van de pagina