Omzetbelasting, vrijstelling; artikel 11, eerste lid, onderdeel g, ten 1°, onder a, Wet op de omzetbelasting 1968

[Regeling vervallen per 08-03-2013.]
Geldend van 01-01-2011 t/m 07-03-2013

Omzetbelasting, vrijstelling; artikel 11, eerste lid, onderdeel g, ten 1°, onder a, Wet op de omzetbelasting 1968

De staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.

Dit besluit verlengt de overgangsregeling voor de belastingheffing over (para)medische diensten. Het bestaande beleid blijft tot nader order gehandhaafd.

1. Inleiding

[Vervallen per 08-03-2013]

Er bestaat een vrijstelling van omzetbelasting voor diensten door beoefenaren van een aangewezen (para)medisch beroep. De vrijstelling is opgenomen in artikel 11, eerste lid, onderdeel g, ten 1°, onder a, van de Wet op de omzetbelasting 1968. Op 1 juli 2009 is de tekst van de (para)medische vrijstelling gewijzigd. De feitelijke werking van deze tekst is echter via een brief aan de Tweede Kamer opgeschort. Het beleidsbesluit over (para)medische diensten van 28 februari 2008, nr. CPP2008/78M, Stcrt. 50, is daarbij gehandhaafd. De termijn waarvoor deze opschorting geldt eindigt op 1 januari 2011 (besluit van 5 februari 2010, nr. DGB2010/740M, Stcrt. 1983 en het besluit van 24 juni 2010, nr. DGB2010/4006M, Stcrt. 10094).

De aanwijzing van beroepsbeoefenaren zoals bedoeld in artikel 11, eerste lid, onderdeel g, ten 1°, onder a, van de Wet op de omzetbelasting 1968 voor andere dan Wet BIG-beroepsbeoefenaren, die binnen het deskundigheidsgebied van hun Wet BIG-opleiding gezondheidskundige diensten verrichten, is nog niet concreet uitgewerkt. Ik verleng daarom de overgangsregeling voor gezondheidskundige diensten van (para)medische beroepsbeoefenaren die op grond van het beleidsbesluit over (para)medische diensten van 28 februari 2008, nr. CPP2008/78M, Stcrt. 50, vrijgesteld waren van omzetbelasting.

2. Overgangsregeling

[Vervallen per 08-03-2013]

De vrijstelling voor (para)medische diensten blijft tot nader order van toepassing op de gezondheidskundige verzorging van de mens onder de voorwaarden zoals die zijn opgenomen in het besluit van 28 februari 2008, nr. CPP2008/78M, Stcrt. 50.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 2 december 2010

De

staatssecretaris

van Financiën,

F.H.H. Weekers

Terug naar begin van de pagina