Verordening tot wijziging van de Verordening op de praktijkrechtspersoon

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2015.]
Geldend van 01-01-2011 t/m heden

Verordening tot wijziging van de Verordening op de praktijkrechtspersoon

Het College van Afgevaardigden van de Nederlandse Orde van Advocaten,

Overwegende, dat het gewenst is de Verordening op de praktijkrechtspersoon aan te passen met betrekking tot de eisen voor benoembaarheid van bestuurders die geen advocaat zijn of beoefenaar van een toegelaten vrij beroep;

Gezien het ontwerp van de Algemene Raad;

Gelet op Artikel 28 van de Advocatenwet;

Stelt de volgende verordening vast:

Artikel VI

Binnen een termijn van vier jaar na inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening brengt de Algemene Raad aan het College van Afgevaardigden verslag uit over de doeltreffendheid en de effecten van deze wijzigingsverordening in de praktijk. De Algemene Raad rapporteert in elk geval over de mate waarin gebruik is gemaakt van de bij deze wijzigingsverordening geboden mogelijkheid om een bestuurder te benoemen die geen advocaat of beoefenaar van een toegelaten vrij beroep is.

Artikel VII

Deze verordening treedt in werking op een nader door de Algemene Raad te bepalen tijdstip.1

Het College van Afgevaardigden van de Nederlandse Orde van Advocaten.

  1. De verordening treedt in werking op 1 januari 2011 (Besluit Algemene Raad van 6 december 2010).

    ^ [1]
Terug naar begin van de pagina