Besluit derde gebiedsvaststelling bestrijding infectieuze coryza bij pluimvee (PPE) 2010

[Regeling vervallen per 02-12-2012.]
Geldend van 11-12-2010 t/m 01-12-2012

Besluit van de voorzitter, namens het bestuur, van het Productschap Pluimvee en Eieren van 1 december 2010 houdende vaststelling van een gebied waar infectieuze coryza is uitgebroken en wordt bestreden (Besluit derde gebiedsvaststelling bestrijding infectieuze coryza bij pluimvee (PPE) 2010)

De voorzitter van het Productschap Pluimvee en Eieren, namens het bestuur;

Gelet op artikel 2, eerste lid, van de Verordening bestrijding infectieuze coryza en Salmonella Gallinarum bij pluimvee (PPE) 2009;

Gehoord het advies van de Adviescommissie pluimveegezondheidszorg,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 02-12-2012]

In het gebied aangegeven op de kaart in de bijlage is op 1 december 2010 de aanwezigheid van infectieuze coryza bij pluimvee vastgesteld.

Artikel 2

[Vervallen per 02-12-2012]

  • 1 Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit derde gebiedsvaststelling bestrijding infectieuze coryza bij pluimvee (PPE) 2010.

  • 2 Dit besluit wordt gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en treedt in werking met ingang van de dag na publicatie.

Zoetermeer, 1 december 2010

B.J. Krouwel

voorzitter

Bijlage bij het Besluit derde gebiedsvaststelling bestrijding infectieuze coryza bij pluimvee (PPE) 2010

[Vervallen per 02-12-2012]

Bijlage 248249.png
Terug naar begin van de pagina