Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WIA 2011

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2013.]
Geldend van 01-01-2011 t/m heden

Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WIA 2011

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Gelet op artikel 76a, tweede lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen;

Besluit:

Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

Amsterdam, 30 november 2010

J.M. Linthorst,

Voorzitter Raad van bestuur UWV.

Terug naar begin van de pagina