Besluit premievaststelling vrijwillige werkloosheidsverzekering 2011

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2013.]
Geraadpleegd op 27-03-2023.
Geldend van 01-01-2011 t/m heden

Besluit premievaststelling vrijwillige werkloosheidsverzekering 2011

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Gelet op artikel 74, tweede lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen;

Besluit:

Artikel 1

De premie voor het kalenderjaar 2011 voor de vrijwillige verzekering op grond van de Werkloosheidswet wordt vastgesteld op 2,55%.

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit premievaststelling vrijwillige werkloosheidsverzekering 2011.

Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

Amsterdam, 30 november 2010

J.M. Linthorst,

Voorzitter Raad van bestuur UWV.

Naar boven