Besluit premievaststelling vrijwillige werkloosheidsverzekering 2011

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2013.]
Geldend van 01-01-2011 t/m heden

Besluit premievaststelling vrijwillige werkloosheidsverzekering 2011

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Gelet op artikel 74, tweede lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen;

Besluit:

Artikel 1

De premie voor het kalenderjaar 2011 voor de vrijwillige verzekering op grond van de Werkloosheidswet wordt vastgesteld op 2,55%.

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit premievaststelling vrijwillige werkloosheidsverzekering 2011.

Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

Amsterdam, 30 november 2010

J.M. Linthorst,

Voorzitter Raad van bestuur UWV.

Terug naar begin van de pagina