Besluit vaststelling subsidieplafond voor subsidiëring Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Europafonds 2011)

[Regeling vervallen per 01-01-2012.]
Geldend van 14-12-2010 t/m 31-12-2011

Besluit van de Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken van 3 december 2010, nr. DVL/EU-771/2010 tot vaststelling van een subsidieplafond voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Europafonds 2011)

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2012]

Voor subsidieverlening op grond van de artikelen 9.3 en 9.4 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken in het kader van het Europafonds geldt voor de periode van 1 januari 2011 tot en met 31 december 2011 een subsidieplafond van € 0.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2012]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het geplaatst wordt en vervalt met ingang van 1 januari 2012.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Buitenlandse Zaken,
namens deze:

S. Smits,

wnd. directeur-generaal Europese Samenwerking.

Terug naar begin van de pagina