Regeling model legitimatiebewijs ambtenaar Douane- en Accijnswet BES

Geldend van 01-01-2011 t/m heden

Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van 1 december 2010, nr. 5677198/10/6, houdende vaststelling van het model van het legitimatiebewijs van de ambtenaar Douane- en Accijnswet BES (Regeling model legitimatiebewijs ambtenaar Douane- en Accijnswet BES)

De Minister van Veiligheid en Justitie,

Gelet op artikel 2.50, tweede lid, tweede volzin, van de Douane- en Accijnswet BES;

Besluit:

Artikel 1

Het legitimatiebewijs van de ambtenaar, bedoeld in artikel 2.50, eerste lid, van de Douane- en Accijnswet BES bevat:

  • a. de naam, hoedanigheid en handtekening van de ambtenaar;

  • b. een foto van de ambtenaar;

  • c. de naam, het correspondentieadres en het telefoonnummer van de organisatie of het onderdeel daarvan, waarvoor de ambtenaar werkzaam is; d. de naam, hoedanigheid en handtekening van degene, die het bewijs namens de organisatie heeft afgegeven;

  • e. een omschrijving van de wettelijke voorschriften, met de ter zake doende taken waarmee de ambtenaar is belast;

  • f. de datum en plaats van afgifte van het legitimatiebewijs, en

  • g. de geldigheidsduur van het legitimatiebewijs.

Artikel 2

Het legitimatiebewijs bevat het logo of beeldmerk van de organisatie of het onderdeel daarvan, waarvoor de ambtenaar werkzaam is.

Artikel 4

De foto op het legitimatiebewijs is een pasfoto, die een duidelijk en goed gelijkend beeld van de ambtenaar toont.

Artikel 5

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling model legitimatiebewijs ambtenaar Douane- en Accijnswet BES.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 1 december 2010

De

Minister

van Veiligheid en Justitie,

I.W. Opstelten

Terug naar begin van de pagina