Besluit vaststelling percentage duurzame elektriciteit opgewekt door middel van niet-zuivere biomassa in een afvalverbrandingsinstallatie 2011

[Regeling materieel uitgewerkt per 11-12-2012.]
[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 11-12-2010 t/m 31-12-2014

Besluit tot vaststelling van het percentage duurzame elektriciteit van de totale hoeveelheid elektriciteit die wordt opgewekt door middel van niet-zuivere biomassa in een afvalverbrandingsinstallatie

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

Gelet op artikel 14, tweede lid, van de Regeling garanties van oorsprong voor duurzame elektriciteit;

Besluit:

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2015]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst. Een afschrift van het besluit wordt gezonden aan de garantiebeheerinstantie.

De

Minister

van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

M.J.M. Verhagen

Terug naar begin van de pagina