Wijzigingsregeling Subsidieregeling ESF 2007–2013 (herzien)

Geldend van 01-01-2011 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 26 november 2010, nr. R&P/RA/2010/22533, tot wijziging van de Subsidieregeling ESF 2007–2013 (herzien)

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op de artikelen 3, eerste en vierde lid, 5 en 8, eerste lid, van de Kaderwet SZW-subsidies;

Besluit:

Artikel IV

De wijzigingen in artikel I (onderdeel A en B) zijn van toepassing op alle projecten waarvoor op of na 1 januari 2011 een subsidieaanvraag wordt ingediend. Voor de overige projecten geldt met betrekking tot de wijzigingen in artikel I (onderdeel A en B) de tekst van de regeling, zoals die luidde vóór 1 januari 2011.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 26 november 2010

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

P. de Krom

Terug naar begin van de pagina