Vaststellingsbesluit startdatum haringseizoen 2011

[Regeling vervallen per 07-01-2012.]
Geldend van 20-11-2010 t/m 06-01-2012

Besluit van de voorzitter, namens het bestuur van het Productschap Vis, van 18 november 2010, houdende de vaststelling van de voorlopige datum voor de aanvang van het haringseizoen 2011

De voorzitter, namens het bestuur van het Productschap Vis;

gelet op:

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 07-01-2012]

De aanvang van het haringseizoen en de datum van veiling van het eerste vaatje haring, bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Verordening Hollandse Nieuwe 2007, wordt vastgesteld op dinsdag 7 juni 2011, met dien verstande dat het onderhavige besluit gewijzigd kan worden als deze aanvangsdatum niet te realiseren is indien als gevolg van klimatologische en biologische omstandigheden, het vetgehalte van de haring en het groeiproces onvoldoende zijn om een kwalitatief goede haring als Hollandse Nieuwe te kunnen garanderen.

Artikel 2

[Vervallen per 07-01-2012]

  • 2 Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en kan worden aangehaald als Vaststellingsbesluit startdatum haringseizoen 2011.

Rijswijk, 18 november 2010

D.C. Faber

voorzitter

  1. Goedgekeurd door de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van 31 maart 2008, nr. 08.02631, afgekondigd in Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie van 11 april 2008, afl. 29, VIS 3

    ^ [1]
Terug naar begin van de pagina