Besluit vaststelling bedragen per eenheid uitkering gemeentefonds uitkeringsjaar 2009

[Regeling materieel uitgewerkt per 28-11-2012.]
Geldend van 28-11-2010 t/m heden

Besluit vaststelling bedragen per eenheid uitkering gemeentefonds uitkeringsjaar 2009

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Handelende in overeenstemming met de staatssecretaris van Financiën;

Gelet op artikel 9 van de Financiële-verhoudingswet;

Besluit:

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

De

minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
voor deze:

de waarnemend directeur Openbaar Bestuur en Democratie,

M.H. Klijnsma

Bijlage 1

De bedragen per eenheid, bedoeld in artikel 9 van de Financiële-verhoudingswet, over het uitkeringsjaar 2009.

Nr.

Maatstaven

Bedragen €

1

OZB (woningen eigenaar)

–0,000884

1

OZB (niet-woningen gebruiker)

–0,000962

1

OZB (niet-woningen eigenaar)

–0,001194

2

Inwoners

129,64

3

Eénouderhuishoudens

143,23

4

Inwoners Jongeren < 20 jaar

221,04

5

Inwoners Ouderen > 64 jaar

81,54

5-a

Inwoners Ouderen 75-85 jaar

27,02

6-a

Waddengemeenten t/m 2500 inwoners

189,02

6-b

Waddengemeenten van 2501 t/m 7500 inwoners

147,72

6-c

Waddengemeenten vanaf 7501 inwoners

32,56

7

Lage inkomens

87,30

7-a

Lage inkomens (drempel)

360,40

8

Bijstandsontvangers

1.524,14

9

Schaalnadeel uitvoering WWB

112.334,29

10

Schaalvoordeel uitvoering WWB

3.710,83

11

Uitkeringsontvangers

106,09

12

Minderheden

302,06

13

Klantenpotentieel lokaal

51,26

14

Klantenpotentieel regionaal

15,29

15

Leerlingen VO

433,32

15-a

Leerling (V)SO

315,82

15-b

Extra groei leerlingen VO

221,81

15-c

Extra groei jongeren

169,94

16

Land

32,36

17

Land *percentage slechte grond

–2,13

18

Land *bodemfactor gemeente

26,85

19

Binnenwater

37,50

20

Buitenwater

22,95

21

Oppervlak bebouwing

490,49

22

Oppervlak bebouwing woonkern *bodemfactor woonkern

3.265,56

23

Oppervlak bebouwing buitengebied *bodemfactor buitengebied

1.623,01

24

Woonruimten

172,64

25

Woonruimten *bodemfactor woonkern

26,63

26

Woonruimten *percentage slechte grond

24,47

27a

Historische kernen eerste groep

3.191,36

27b

Historische kernen tweede groep

6.868,88

27c

Historische kernen derde groep

15.405,45

28

Historische waterweg

14,80

29

Bewoonde oorden 1930

30,84

30

Bewoonde oorden met historische kernen

87,70

31

ISV, onderdeel a

17.689.503,78

31a

ISV, onderdeel b

11.070.086,93

32

Omgevingsadressendichtheid

62,78

33

Omgevingsadressendichtheid *percentage slechte grond

0,38

34

Oeverlengte *bodemfactor gemeente

6,81

35

Oeverlengte *bodemfactor gemeente *dichtheidsfactor

3,47

36

Meerkernigheid

8.947,68

36a

Kernen met 500 of meer adressen

28.180,76

37

Meerkernigheid *bodemfactor buitengebied

14.717,01

38

Bedrijfsvestigingen

117,28

38a

OZB-waarde van de niet-woningen (in mln)

312,00

39

Vast bedrag

250.100,68

40

Vast bedrag voor Amsterdam

187.743.591,23

41

Vast bedrag voor Rotterdam

105.191.562,72

42

Vast bedrag voor Den Haag

80.479.355,39

43

Vast bedrag voor Utrecht

44.596.965,89

44

Vast bedrag voor de Waddengemeenten

149.950,63

44a

Vast bedrag Baarle-Nassau1

250.100,68

45a

Herindeling (per gemeente)

2.245.440,00

45b

Herindeling (per inwoner)

53,29

  1. De gemeente Baarle-Nassau ontvangt een vast bedrag gelijk aan 2 maal het vaste bedrag voor iedere gemeente.

    ^ [1]
Terug naar begin van de pagina