Regeling vaststelling premiepercentage AWBZ 2011

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2013.]
Geldend van 01-01-2011 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 17 november 2010, nr. Z/F-3034281, houdende vaststelling van het premiepercentage voor de algemene verzekering bijzondere ziektekosten 2011

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Gelet op artikel 11, derde lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen;

Besluit:

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner

Terug naar begin van de pagina