Besluit vaststelling sectorpremies 2011

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2013.]
Geldend van 01-01-2011 t/m heden

Besluit vaststelling sectorpremies 2011

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Gelet op artikel 28, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen;

Besluit:

Artikel 1

De premies die ten gunste komen van de sectorfondsen, bedoeld in artikel 28, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen, worden voor het jaar 2011 vastgesteld op de percentages, bedoeld in bijlage 1 en 2 bij dit besluit.

Artikel 2

Dit besluit treedt, onder voorbehoud van goedkeuring door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, in werking met ingang van 1 januari 2011.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Amsterdam, 26 oktober 2010

J.M. Linthorst,

voorzitter Raad van bestuur UWV

Bijlage 1

Sector

Sectorpremie

zonder Eigen Risico ZW

Sectorpremie

Eigen Risicodragers ZW

1

Agrarisch bedrijf

1,46%

1,05%

2

Tabakverwerkende industrie

1,63%

1,32%

3

Bouwbedrijf

1,40%

0,91%

4

Baggerbedrijf

0,00%

0,00%

5

Hout en emballage ind., houtwaren- en borstelindustrie

2,17%

1,38%

6

Timmerindustrie

1,58%

0,94%

7

Meubel- en orgelbouw industrie

2,58%

1,77%

8

Groothandel hout, zagerijen, schaverijen en houtbereid. ind.

1,62%

1,16%

9

Grafische industrie

2,45%

1,72%

10

Metaalindustrie

2,14%

1,81%

11

Elektrotechnische industrie

1,30%

1,10%

12

Metaal- en technische bedrijfstakken

1,62%

1,10%

13

Bakkerijen

1,84%

1,13%

14

Suikerverwerkende industrie

1,16%

0,82%

15

Slagersbedrijven

2,22%

1,42%

16

Slagers overig

1,20%

0,70%

17

Detailhandel en ambachten

2,50%

1,73%

18

Reiniging

3,25%

1,94%

19

Grootwinkelbedrijf

1,37%

0,87%

20

Havenbedrijven

1,66%

1,13%

21

Havenclassificeerders

2,19%

1,50%

22

Binnenscheepvaart

1,51%

1,10%

23

Visserij

0,76%

0,55%

24

Koopvaardij

1,01%

0,78%

25

Vervoer KLM

0,41%

0,33%

26

Vervoer NS

0,59%

0,49%

27

Vervoer posterijen

0,74%

0,49%

28

Taxivervoer

4,88%

2,56%

29

Openbaar vervoer

0,51%

0,31%

30

Besloten busvervoer

2,54%

1,75%

31

Overig personenvervoer te land en in de lucht

1,55%

1,11%

32

Overig goederenvervoer te land en in de lucht

2,09%

1,22%

33

Horeca algemeen

2,80%

1,92%

34

Horeca catering

2,79%

1,82%

35

Gezondheid, geestelijke en

1,01%

0,71%

38

Banken

0,83%

0,72%

39

Verzekeringswezen en ziekenfondsen

1,01%

0,88%

40

Uitgeverij

2,33%

1,82%

41

Groothandel I

1,55%

1,19%

42

Groothandel II

1,90%

1,46%

43

Zakelijke dienstverlening I

1,07%

0,85%

44

Zakelijke dienstverlening II

1,73%

1,32%

45

Zakelijke dienstverlening III

2,36%

1,66%

46

Zuivelindustrie

0,53%

0,42%

47

Textielindustrie

2,54%

2,00%

48

Steen-, cement-, glas- en keram….

1,70%

1,24%

49

Chemische industrie

1,58%

1,26%

50

Voedingsindustrie

1,28%

1,00%

51

Algemene industrie

1,34%

1,10%

52

Uitzendbedrijven

8,58%

5,50%

53

Bewakingsondernemingen

2,66%

1,82%

54

Culturele instellingen

3,54%

3,16%

55

Overige takken van bedrijf en beroep

2,70%

2,01%

56

Schildersbedrijf

2,27%

1,62%

57

Stukadoorsbedrijf

2,48%

1,22%

58

Dakdekkersbedrijf

3,70%

2,80%

59

Mortelbedrijf

1,09%

0,91%

60

Steenhouwersbedrijf

1,57%

1,12%

61/7

Overheid

1,29%

0,56%

68

Railbouw

0,40%

0,22%

69

Telecommunicatie

1,49%

1,24%

Bijlage 2

Sector

Premiegroep

Premiegroepen zonder Eigen Risico ZW

Premiegroepen Eigen Risicodragers ZW

1

Agrarisch bedrijf

Kort

6,50%

4,15%

   

Lang

0,89%

0,81%

3

Bouwsector

Kort

3,11%

2,63%

   

Lang

1,16%

0,68%

9

Grafische industrie

Grafisch exclusief fotografen

2,39%

1,69%

   

Fotografen

4,86%

3,05%

33

Horeca Algemeen

Kort

4,94%

4,06%

   

Lang

1,94%

1,06%

52

Uitzendbedrijven

Detachering

6,71%

5,32%

   

Intermediaire diensten

7,29%

5,70%

   

Uitzendbedrijven I A

   
     

Kortingsklasse

9,22%

6,28%

     

Middenklasse

9,54%

6,28%

     

Opslagklasse

9,87%

6,28%

   

Uitzendbedrijven II A

   
     

Kortingsklasse

9,41%

5,95%

     

Middenklasse

10,27%

5,95%

     

Opslagklasse

11,14%

5,95%

   

Uitzendbedrijven IB en IIB

5,46%

4,18%

54

Culturele instellingen

Kort

8,41%

8,03%

   

Lang

2,12%

1,74%

56

Schildersbedrijf

Kort

5,64%

4,99%

   

Lang

1,94%

1,29%

Terug naar begin van de pagina