Besluit vaststelling subsidieplafond Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Subsidieplafond Sarajevo 2011)

[Regeling vervallen per 01-01-2012.]
Geldend van 23-11-2010 t/m 31-12-2011

Besluit van de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken van 11 november 2010 nr. DJZ/BR/0878-10, tot vaststelling van een plafond voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Subsidieplafond Sarajevo 2011)

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2012]

Voor subsidieverlening op grond van artikelen 2.1 tot en met 2.4, 7.2 en 7.3 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlanse Zaken 2006 namens de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken door de Nederlandse ambassade in Sarajevo geldt voor de periode vanaf 1 januari 2011 tot en met 31 december 2011 een subsidieplafond van € 0,00.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2012]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2012.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

staatssecretaris

van Buitenlandse Zaken,
namens deze:

de ambassadeur van de Nederlandse ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden te Sarajevo,

S.E.J.M. van Voorst tot Voorst

Terug naar begin van de pagina