Besluit vaststelling subsidieplafond Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Matra-Programma subsidieplafond 2011)

[Regeling vervallen per 01-01-2012.]
Geldend van 15-01-2011 t/m 31-12-2011

Besluit van de Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken van 11 november 2010, nr. DZO-0062/2010, tot vaststelling van een subsidieplafond op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Matra-Programma subsidieplafond 2011)

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2012]

  • 2 Het eerste lid is niet van toepassing op subsidieverlening in het kader van het Matra Politieke Partijen Programma en op de verlening van subsidie ten behoeve van de opleiding van diplomaten. Daarvoor geldt in het tijdvak, genoemd in het eerste lid, een subsidieplafond van € 2 miljoen respectievelijk € 625.000.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2012]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het geplaatst wordt en vervalt met ingang van 1 januari 2012.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Buitenlandse Zaken,
namens deze:
de waarnemend

Directeur-Generaal Europese Samenwerking,

S.J.H. Smits

Terug naar begin van de pagina