Regeling hoofdrangenstelsel van de politie van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Geldend van 10-10-2010 t/m heden

Onderlinge regeling houdende het hoofdrangenstelsel van de politie van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (regeling hoofdrangenstelsel van de politie van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba)

Nederland, Curaçao, Sint Maarten

Overwegende:

Gelet op artikel 38, eerste lid, van het Statuut en artikel 46, eerste lid van de Rijkswet politie van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba,

Komen het volgende overeen:

Artikel 1

 • 1 Voor de ambtenaar aangesteld voor de uitvoering van de politietaak en de ambtenaar in tijdelijke dienst voor de duur van de basisopleiding gelden de volgende hoofdrangen:

  • a. hoofdcommissaris;

  • b. commissaris;

  • c. hoofdinspecteur;

  • d. inspecteur;

  • e. hoofdagent;

  • f. brigadier;

  • g. agent;

  • h. aspirant;

 • 2 Een in het eerste lid eerder genoemde rang is hoger dan een later genoemde rang.

Artikel 2

De regeling wordt aangehaald als: Regeling hoofdrangenstelsel van de politie van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Deze regeling wordt binnen 30 dagen na ondertekening geplaatst in de Staatscourant en de Curaçaosche Courant.

Willemstad, 1 juli 2010

De

Staatssecretaris

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

A.Th.B. Bijleveld-Schouten

De

gedeputeerde van Constitutionele Zaken van Curaçao,

Z.A.M. Jesus-Leito

De

gedeputeerde van Constitutionele Zaken van Sint Maarten,

W. Marlin

Terug naar begin van de pagina