Toetsingskader algemeenverbindendverklaring cao-bepalingen (AVV)

Geldend van 12-07-2019 t/m heden

Wetstechnische informatie voor 3.1

Informatie geldend op 12-07-2019

Regelgeving die op dit onderdeel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit onderdeel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit onderdeel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit onderdeel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina