Besluit aanwijzing toezichthouders Wet grensoverschrijdende geldtransporten BES

[Regeling vervallen per 01-07-2012.]
Geldend van 02-11-2010 t/m 30-06-2012

Besluit aanwijzing toezichthouders Wet grensoverschrijdende geldtransporten BES

Artikel 1

[Vervallen per 01-07-2012]

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Wet grensoverschrijdende geldtransporten BES zijn belast de inspecteur van douane en de douaneambtenaren.

Artikel 2

[Vervallen per 01-07-2012]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Financiën,

J.C. de Jager

Terug naar begin van de pagina