Besluit vervanging personeelsdossiers Raad voor de Kinderbescherming

Geldend van 01-12-2010 t/m heden

Besluit vervanging personeelsdossiers Raad voor de Kinderbescherming

De Minister van Justitie,

Gelet op artikel 7 van de Archiefwet 1995;

Besluit:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2

De archiefbescheiden van de Raad voor de Kinderbescherming met betrekking tot de personeelsdossiers, zoals beschreven in de selectielijst, zijn en worden vervangen door reproducties met inachtneming van de regeling.

Artikel 5

Het Handboek Substitutie voor de Raad voor de Kinderbescherming is als bijlage bij dit besluit gevoegd en wordt met dit besluit tevens vastgesteld.

Dit besluit wordt in de Staatscourant gepubliceerd; de bijlage ligt voor de belanghebbenden ter inzage bij de hoofd- en nevenvestigingen van de Raad voor de Kinderbescherming.

Utrecht, 5 oktober 2010

De

Minister

van Justitie,
namens deze:

P.L. Siebers,

Directeur, lid Landelijke Directie Raad voor de Kinderbescherming.

Bijlage

[Red: Ligt ter inzage bij de hoofd- en nevenvestigingen van de Raad voor de Kinderbescherming.]

Terug naar begin van de pagina