Wet griffierechten burgerlijke zaken

Geldend van 01-04-2013 t/m 31-12-2013

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Veiligheid en Justitie
AfkortingGeen
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0028899
RechtsgebiedProcesrecht | Burgerlijk procesrecht
OverheidsthemaRechtspraak

Opmerking

Deze wet is gewijzigd in verband met de invoering van digitaal procederen. Zie voor de procedures en gerechten waarvoor digitaal procederen geldt het Overzicht gefaseerde inwerkingtreding op www.rijksoverheid.nl/KEI.

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit griffierechten burgerlijke zaken
 2. Regeling griffierechten burgerlijke zaken
 3. Regeling indexering griffierechten burgerlijke zaken 2010
 4. Regeling indexering griffierechten burgerlijke zaken 2012
 5. Regeling indexering griffierechten burgerlijke zaken 2013

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Advocatenwet
  Artikel: 49
 2. Algemene wet bestuursrecht
  Artikel: 9:36
 3. Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen
  Artikel: 72
 4. Belemmeringenwet Landsverdediging
  Artikel: 9
 5. Belemmeringenwet Privaatrecht
  Artikel: 4
 6. Besluit Huwelijksgoederenregister 1969
  Artikel: 4
 7. Besluit boedelregister
  Artikel: 7
 8. Besluit curateleregister
  Artikel: 9
 9. Besluit gezagsregisters
  Artikel: 10
 10. Gerechtsdeurwaarderswet
  Artikelen: 41, 42
 11. Reglement voor de Kamer voor de Binnenvisserij 1964
  Artikel: 18
 12. Reparatiewet griffierechten burgerlijke zaken
 13. Uitvoeringswet EU-executieverordening en Verdrag van Lugano
  Artikel: 5
 14. Uitvoeringswet grondkamers
  Artikelen: 23, 31
 15. Uitvoeringswet internationale inning levensonderhoud
  Artikelen: 5, 6
 16. Uitvoeringswet verordening Europese betalingsbevelprocedure
  Artikel: 11
 17. Uitvoeringswet verordening Europese procedure voor geringe vorderingen
  Artikel: 3
 18. Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften
  Artikelen: 11, 19, 20b, 36
 19. Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg
  Artikel: 68
 20. Wet op de rechtsbijstand
  Artikelen: 23e, 66
 21. Wet op het notarisambt
  Artikel: 102
 22. Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie
  Artikel: 7
 23. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van digitaal procederen)
  Artikelen: 111, 276
Terug naar begin van de pagina