Wet griffierechten burgerlijke zaken

Geldend van 01-04-2013 t/m 31-12-2013

Wetstechnische informatie voor Artikel 26

Informatie geldend op 01-04-2013

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Besluit griffierechten burgerlijke zaken

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Besluit griffierechten burgerlijke zaken
    Artikelen: 2, 12
  2. Wet griffierechten burgerlijke zaken
    Artikel: 56a
  3. Wet op de parlementaire enquête 2008
    Artikel: 18

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina