Besluit vervanging personeelsdossiers Centraal Justitieel Incassobureau

Geldend van 01-12-2010 t/m heden

Besluit vervanging personeelsdossiers Centraal Justitieel Incassobureau

De Minister van Justitie,

Gelet op artikel 7 van de Archiefwet 1995;

Besluit:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2

De archiefbescheiden van het Centraal Justitieel Incassobureau met betrekking tot de personeelsdossiers, zoals beschreven in de selectielijst, zijn en worden vervangen door reproducties met inachtneming van de regeling.

Artikel 5

Het Handboek Substitutie voor het Centraal Justitieel Incassobureau is als bijlage bij dit besluit gevoegd en wordt met dit besluit tevens vastgesteld.

Dit besluit wordt in de Staatscourant gepubliceerd; de bijlage ligt voor de belanghebbenden ter inzage bij de hoofd- en nevenvestigingen van het Centraal Justitieel Incassobureau.

Leeuwarden, 2 september 2010

De

Minister

van Justitie,
namens deze:
de

hoofddirecteur van het Centraal Justitieel Incassobureau,

A. Regtop

Bijlage

[Red: Ligt ter inzage bij de hoofd- en nevenvestigingen van het Centraal Justitieel Incassobureau.]

Terug naar begin van de pagina