Besluit vaststelling bestanddelen van de vijf- en de tien-euromunt die in 2010 wordt uitgegeven met het thema ‘Nederland en Water(werken)’

Geldend van 29-10-2010 t/m heden

Besluit van 6 oktober 2010 nr. 10.002770, houdende vaststelling van de bestanddelen van de vijf- en de tien-euromunt die in 2010 wordt uitgegeven met het thema ‘Nederland en Water(werken)’

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën van 29 september 2010, FM/2010/17253 M, Generale Thesaurie, Directie Financiële Markten, Afdeling Algemeen en Internationaal;

Gelet op artikel 4, tweede lid, van de Muntwet 2002;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

 • 1 De beeldenaar van de munten van vijf en tien euro die in 2010 worden uitgegeven met het thema ‘Nederland en Water(werken)’ is:

  • a. op de voorzijde, overeenkomstig onderstaande afbeelding: in de bovenste helft Onze beeltenis met als randschrift onderlijnd door een parelrand de tekst «BEATRIX KONINGIN DER NEDERLANDEN» en in de onderste helft spiegelbeeldig Onze beeltenis met als randschrift onderlijnd door een parelrand in spiegelbeeld de tekst «BEATRIX KONINGIN DER NEDERLANDEN»;

   Bijlage 247867.png
  • b. op de keerzijde, overeenkomstig onderstaande afbeeldingen: in het midden omringd door een parelrand een afbeelding van Nederland met in de onderste helft de waardeaanduiding «5 euro» respectievelijk «10 euro», onder het woord «euro» het jaartal «2010», geheel onderin van links naar rechts kopstandig het teken van de Munt

   Bijlage 247868.png

   , in een cirkel in spiegelschrift de initialen van de ontwerpster «et», een ster en het teken van de Muntmeester

   Bijlage 247869.png

   .

  Bijlage 247870.png
 • 2 De vijf-euromunt heeft een gladde rand en draagt het randschrift «GOD * ZIJ * MET * ONS».

 • 3 De tien-euromunt heeft een fijngeribbelde rand.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad en de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 6 oktober 2010

Beatrix

De

Minister

van Financiën,

J.C. de Jager

Terug naar begin van de pagina